รับตรง 64 ไม่ต้องยื่น TCAS สำหรับสาขาครัว การโรงแรม นวัตกรรมการบริการ

 

Dusit Thani College เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยการเรียน การสอนจะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติจริง ในสาขาการประกอบอาหารนักศึกษาจะได้ลงมือทำอาหารจริงๆ ใช้เครื่องมือทันสมัยอย่างมืออาชีพ พร้อมวัตถุดิบที่วิทยาลัยจัดเตรียมให้ เรียนอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งสามารถลงวิชาเลือกโดยสถาบันนานาชาติที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Dusit Thani College เช่น วิชาประกอบอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับโดยสถาบัน Tsuji ซึ่งเป็นสถาบันสอนประกอบอาหารญี่ปุ่นอันดับต้นๆ จากประเทศญี่ปุ่น และอื่นๆอีกมากมาย สำหรับหลักสูตรนานาชาติน้องๆจะได้เรียนหลักสูตรจากสถาบันประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ(Le Cordon Bleu) ตลอด 4 ปีเต็ม อัดแน่นด้วยศาสตร์และศิลป์ของการทำอาหารและเบเกอรี่ ไทยและตะวันตก พร้อมหลักสูตรการบริหารธุรกิจ เพื่อเบิกทางสำหรับการเป็น “สุดยอดเชฟ” เป็นทั้งเชฟชั้นนำและนักธุรกิจในเวลาเดียวกัน
IMG_1555-Edit (1)

ในส่วนของสาขาการโรงแรม น้องๆ จะได้เรียนทฤษฏีควบคู่กับการลงสนามจริงในโรงแรมที่เลือก หรือจะเป็นโรงแรมเครือดุสิตธานี และพันธมิตรทั่วโลก ซึ่งเป็นการฝึกงานที่เข้มข้นและมีคุณภาพ สามารถนำไปเพิ่มโอกาสในการทำงานจริงในอนาคตได้ นอกจากนี้สาขาการโรงแรมยังมีโปรแกรมพิเศษที่จัดขึ้นโดย Dusit International สำหรับบัณฑิตที่จบจาก Dusit Thani College เพื่อสร้างทักษะความเป็นผู้บริหารโรงแรม Lead Program โดยจะคัดสรรบุคคลที่มีความสามารถและใฝ่รู้ ให้ได้รับการฝึกฝนทักษะการโรงแรมอย่างรอบด้านอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดับสูงในเครือโรงแรมดุสิตธานีเป็นเวลา 54 สัปดาห์ การันตีด้วยความสำเร็จของบัณฑิตจาก Dusit Thani College ที่เข้าร่วม หลายคนได้งานที่โรงแรมดุสิตธานี (ในตำแหน่ง Assistant Manager เป็นอย่างน้อย) และเติบโตอย่างรวดเร็ว สำหรับน้องๆสายอินเตอร์ที่มองหาหลักสูตรชั้นนำจากสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแม่แห่ง Hotel Management สามารถเลือกเรียนหลักสูตรการโรงแรมที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสถาบันที่เป็นอันดับ 1 ของโลกด้าน Hotel Management จากสถาบัน Ecole hôtelière de Lausanne เพื่อยืนหนึ่งในอนาคตการเป็นผู้บริหารงานโรงแรมระดับนานาชาติ 
EHL (1)
ส่วนน้องๆ สาย Creator ที่ชื่นชอบการคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจ ต้องสาขานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว น้องๆจะได้ฝึกการคิดต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างการบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง หาจุดเด่น และโอกาสในการนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ยุค Digital Disruption นำไปสู่อาชีพสำหรับยุคใหม่ เช่น Service Stylish, Travel Stylish, Blogger/Vlogger, Startup ในสาขานี้น้องจะได้ลงสนามจริงในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศทุกปี และฝึกงานจริงอย่างต่อเนื่องถึง 3 เทอม
4553 ok (1)

Dusit Thani College เปิดสอนทั้งหมด 5 สาขาดังนี้


หลักสูตรไทย

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
 • หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
หลักสูตรนานาชาติ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรจากสถาบันสอนการประกอบอาหารเลอ กอร์ดอง เบลอ (Le Cordon Bleu)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (นานาชาติ) รับรองหลักสูตรจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน (École hôtelière de Lausanne)

โดยเกณฑ์การสมัครรับตรงเข้าเรียนที่นี่ไม่จำเป็นต้องยื่น Portfolio ผ่านระบบ TCAS แต่สามารถสมัครเพื่อสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของวิทยาลัยดุสิตธานี โดยพิจารณารายวิชาที่ต้องสอบตามเกรดเฉลี่ยรวม และเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ หรือผลคะแนน IELTS, TOEFL, SAT ตามแต่ละหลักสูตรดังนี้
หลักสูตรไทย

 1. กรณีที่ GPA ต่ำกว่า 2.75
  • ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์
 2. กรณีที่ GPA รวมมากกว่า 2.75
  พิจารณาจากรายวิชา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
  • ถ้าผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.75 ไม่ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์
  • ถ้าผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.75 ไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  • และต้องมีการสอบสัมภาษณ์ทุกคน

หลักสูตรนานาชาติ (International Program)

สอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยหรือยื่นผลคะแนน IELTS, TOEFL, SAT และต้องมีการสอบสัมภาษณ์ทุกคน

ในปีการศึกษา 2564 นี้วิทยาลัยดุสิตธานีมีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนมากมาย โดยน้องๆ สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

รับตรง 64