รู้จักกับสาขานวัตกรรมการบริการฯ เน้นสอน Service Design ทักษะแห่งยุค New Normal

Inno-Coverใครที่กำลังมองหาสาขาที่จะเติมเต็มความเป็นตัวตนนี้ด้วย 4 คำนี้ ห้ามพลาด!

เน้นความคิดสร้างสรรค์

คิดนอกกรอบ

อิสระนอกห้องเรียน

รักการเปลี่ยนแปลงและต่อยอด 


สาขานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาที่เรียนโดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ด้วยการผสมผสานการท่องเที่ยวเข้ากับนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด ปลูกฝังการเรียนรู้ “Service Design 💡 เชื่อมโยงเทคโนโลยีและแนวคิดเพื่อแก้ปัญหากระบวนการให้บริการ ต่อยอดสินค้าและบริการ โดยดึงเอาจุดเด่นของสินค้ามาสร้างสรรค์ให้เกิดบริการใหม่ๆ ที่แตกต่าง แต่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค

พื้นฐาน #ServiceDesign คืออาวุธลับของการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เกิดความแตกต่าง และโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะ NewNormal ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ต้องมีเพื่อเอาชนะทุกการเปลี่ยนแปลง สาขานี้เรียนอะไรบ้าง ตามไปอ่านกันได้เลย ➡

ปลูกฝังการเรียนรู้ “Service Design”ปลูกฝังการเรียนรู้ “Service Design”
Service Design คือ การสร้างสรรค์กระบวนการของงานบริการ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ปัญหาของผู้บริโภค เป็นอีกกลยุทธ์ที่สามารถพัฒนาธุรกิจการบริการให้ก้าวไปอีกขั้นได้ อันที่จริง Service Design ไม่ได้จำกัดแค่การออกแบบเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการวิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังให้นักศึกษาได้มีการฝึกงานในสถานบริการจริ เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานบริการและนำมาปรับปรุงต่อยอด ตามกระบวนการ อีกทั้งยังได้ปลูกฝัง service mind ซึ่งเป็นหัวใจของงานบริการอีกด้วย

สมัครเรียนออนไลน์

Inno-2

เน้นการออกสนามจริง ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ

ในสาขานวัตกรรมการบริการฯ จะเน้นการออกสนามจริงและฝึกงานจริง เรียกว่า #TravelLab ตลอด 4 ปี เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวจริง จุดเด่น รวมถึงเรื่องราวของท้องถิ่น นำมาร้อยเรียงและสร้างสรรค์เป็นทริปการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และนำเสนอแก่ชุมชนเพื่อนำไปสร้างสินค้าและบริการต่อไป

Inno-3
เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มมูลค่า
ตัวอย่างรายวิชาของสาขานวัตกรรมการบริการฯ เช่น Start-up, Old Town Design for Tourism ซึ่ง Popular มากๆนักศึกษาในหมู่นักศึกษา นวัตกรรมการบริการฯ เนื่องจากส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกไปเรียนรู้ในสถานที่ท่องเที่ยวจริงและสอนให้เพิ่มมูลค่าของสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวด้วยการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสามารถสร้างเป็นธุรกิจใหม่ได้จริง
Inno-4 
อิสระนอกห้องเรียน คือสิ่งสำคัญ
การให้อิสระแก่นักศึกษาให้ออกจากกรอบ ออกจากห้องเรียนเพื่อสำรวจและเรียนรู้จากภายนอกห้องเรียนคือ หัวใจ❤️ ของการเรียนสาขานี้ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ และวางแผนสิ่งใหม่ๆได้ในสไตล์ของตัวเอง ด้วยออกทริปในและต่างประเทศตลอด 4 ปี รวมถึงการฝึกงานกว่า 1.5 ปีในสถานประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาได้ต่อยอดประสบการณ์ในการทำงานกับความคิดสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็น Service หรือธุรกิจใหม่ๆ
 
 
 

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ