Service Design คืออะไร? ตอบโจทย์ใคร?

Cover_Email12

'Service Design คืออะไร ตอบโจทย์ใคร?'

งานด้านบริการไม่ใช่งานในระยะสั้นแค่ชั่วคราวเท่านั้น แต่มันส่งผลต่อธุรกิจและผู้คนในระยะยาวเลยทีเดียว ดังนั้นเบื้องหลังการเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานงานบริการจึงไม่ได้มีแค่เรื่องวิชาการ แต่ยังมีเรื่อง ‘วิธีคิด’ ด้วย 
บทความนี้จะพูดถึงเรื่องที่คนโรงแรมยุคนี้ทุกคนควรเรียนรู้เพื่อความเป็นมืออาชีพ นั่นก็คือ “Service Design”

อ่านบทความ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์เรียนการโรงแรม

Dek 65 ห้ามพลาด รับทุนสนับสนุน 10,000 คลิก!!

7 เคล็ดลับสู่การเป็นคนโรงแรม